Đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thứ Năm, 22/09/2022, 16:33 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tỉnh Điện Biên hiện có 4 bệnh viện tuyến tỉnh, 10 trung tâm y tế tuyến huyện, 129 trạm y tế tuyến xã.  Cùng với việc chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, ngành Y tế tỉnh đang nỗ lực không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển, đặc biệt là trong công tác khám, chữa bệnh.

1

Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, Ngành Y tế tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng và xây dựng quy trình khám chữa bệnh khoa học. Trong đó, chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính với việc tiếp tục triển khai hơn 170 thủ tục thuộc 11 lĩnh vực tại bộ phận một cửa Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và thống kê báo cáo. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; 100% các cơ sở khám bệnh chữa bệnh triển khai phần mềm quản lý bệnh viện (HIS)...

Bên cạnh đó, việc nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh được tăng cường với gần 30 dự án xây mới, nâng cấp sửa chữa các cơ sở y tế từ các chương trình mục tiêu quốc gia chuẩn bị được đầu tư.

Quan trọng nhất là các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang tổ chức tốt việc thường trực và trực cấp cứu 24/24 giờ; dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu và khám chữa bệnh.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh đã góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tạo dựng, duy trì niềm tin, sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Phương Dung - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.