Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 2 của Bộ Công an ký kết giao ước thi đua

Thứ Ba, 20/09/2022, 15:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 20/9, tại Công an tỉnh Điện Biên, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cụm thi đua số 2 của Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2022-2023 và Phong trào "Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm vì ANTQ, vì hạnh phúc gia đình" giai đoạn 2022-2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục X03 Bộ Công an; đại diên lãnh đạo 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2, Bộ Công an gồm: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên và đại diện các hội, đoàn thể tỉnh liên quan.

f
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cụm thi đua số 2 của Bộ Công an ký kết giao ước thi đua.

Phong trào thi đua "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2022-2023 là phong trào lớn, thống nhất, xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng của tuổi trẻ Cụm thi đua số 2, Bộ Công an. Triển khai phong trào, Đoàn thanh niên 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2 sẽ thực hiện các nội dung gồm: Xung kích, sáng tạo và tình nguyện.

Theo đó, tổ chức triển khai được ít nhất 1 hoạt động chung của cụm gắn liền với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng, của ngành và của Đoàn; xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện phong trào của các đơn vị trong cụm thi đua; 100% đơn vị có các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng trên địa bàn cư; mỗi đoàn viên tham gia ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên, hoạt động dân vận, tình nguyện, xã hội.

Đối với phong trào "Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm vì ANTQ, vì hạnh phúc gia đình" giai đoạn 2022-2026, phụ nữ Cụm số 2 thi đua: Phụ nữ có bản lĩnh vững vàng; có lối sống nhân văn, vì nhân dân phục vụ; kỷ cương, kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua; xây dựng các mô hình, công trình, phần việc hiệu quả nhằm phát huy vai trò, vị thế của các cấp Hội và hội viên; tham mưu, đề xuất cơ chế, điều kiện tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua...

Trong thực hiện 2 phong trào, cụm trưởng và các thành viên trong cụm thi đua số 2 theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết các hoạt động của cụm; tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định...

Tại hội nghị, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cụm thi đua số 2 của Bộ Công an đã thống nhất các nội dung và ký kết giao ước thi đua thực hiện.

 

 

Phương Dung - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.