Phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

Điện Biên TV - Sáng 24/3, tại huyện Điện Biên, Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển tỉnh tổ chức Lễ phát động triển khai Chiến dịch "Tăng cường truyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn" năm 2023.
.
.
Xem lịch phát sóng
.