Tháng 5 về với Điện Biên

Điện Biên TV - Những ngày tháng 5 lịch sử này, hàng chục nghìn du khách trên mọi miền đất nước lại về với Điện Biên, nơi 68 năm trước quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Lượng du khách tăng trở lại đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực du lịch của tỉnh phục hồi và phát triển sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
.
.
Xem lịch phát sóng
.