Điện Biên

Tiến độ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm

Thứ Sáu, 16/09/2022, 17:42 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 16/9, Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá  tình hình, tiến độ, kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh; đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

1
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá, đến nay, tiến độ thực hiện công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đang rất chậm so với yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ chung của tỉnh. Cụ thể, tính đến ngày 15/9, tổng diện tích đất lâm nghiệp đã giao đạt trên 44.600 ha cho trên 2.300 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; tiến độ triển khai rà soát, đo đạc thành lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính đạt gần 50% kế hoạch phải thực hiện.

Một số khó khăn, vướng mắc được các đại biểu chỉ ra tại hội nghị gồm: Người dân còn tâm lý lo sợ khi giao đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp; trong năm có nhiều đợt mưa kéo dài ảnh hưởng đến công tác rà soát, đo đạc tại thực địa; nguồn lực của một số đơn vị tư vấn tại một số huyện, thị xã, thành phố còn hạn chế dẫn đến tiến độ thực hiện đo đạc chậm; trên địa bàn huyện Mường Nhé, Nậm Pồ có một số diện tích thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp trùng với quy hoạch Đề án 79,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại như: phương pháp, cách thức chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số huyện, thị xã, thành phố còn chưa hiệu quả, chưa sát sao; công tác tuyên truyền chưa sâu, chưa khẳng định được quyền lợi của nhân dân trong công tác giao đất, giao rừng;...

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới gồm: Tiến hành xác định rõ nội dung, mốc thời gian, tiến độ triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện,… để làm căn cứ kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định đây là hoạt động của cấp ủy, chính quyền, không được phó mặc cho đơn vị tư vấn; các địa phương chủ động trao đổi, phối hợp với các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn./.

 

 

Nhật Oanh - Đức Bình/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.