Điện Biên đẩy mạnh thu hút đầu tư

Điện Biên TV - Là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có như: Tài nguyên rừng và đất rừng, khoáng sản, thủy điện, du lịch... Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh mời gọi thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn với nhiều dự án triển vọng đã và đang đạt được kết quả quan trọng.
.
.
.