Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIV thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Thứ Ba, 27/04/2021, 20:49 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều nay 27/4, HĐND tỉnh khóa XIV đã tổ chức kỳ họp thứ 18 xem xét, thảo luận một số nội dung phát sinh, gồm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Chủ trương đầu tư dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; Thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản vào tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa. Các đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Phương, Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

1

Dự kiến tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh là 12.561 tỷ 570 triệu đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương dự kiến 5.212 tỷ 550 triệu đồng và vốn Trung ương 7.349 tỷ 020 triệu đồng.

Về nguyên tắc phân bổ, đối với vốn địa phương, sau khi dành 10% dự phòng, phần còn lại dành 30% để bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố sử dụng; 70% phân bổ cho các  dự án  cụ thể theo ngành, lĩnh vực do cấp tỉnh quản lý…

Đối với vốn trung ương, ưu tiên bố trí đủ vốn để thu hồi số vốn ứng trước ngân sách trung ương còn lại chưa thu hồi; bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành và bàn giao trước 31/12/2020, các dự án giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn sau; bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới…

Đối với chủ trương đầu tư dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, dự kiến tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương; thời gian thực hiện 2021 - 2023. Mục tiêu xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, đáp ứng cơ bản nhu cầu cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của giáo viên và học sinh nhà trường, với quy mô 1.050 học sinh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phục vụ chiến lược đào tạo nhân lực có chất lượng cao ngay tại địa phương.

Về việc thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản vào tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa. Cụ thể, tại huyện Mường Nhé, dự kiến thành lập mới bản Nậm Là 2, bản Tân Phong xã Mường Nhé và bản Mường Toong 6, Mường Toong 7, xã Mường Toong.

1
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Tại huyện Tủa Chùa, dự kiến sáp nhập bản Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa vào tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Tủa Chùa để thành lập tổ dân phố Tân Phong; đổi tên và chuyển thôn Đông Phi 2, thị trấn Tủa Chùa thành tổ dân phố Háng Sáng; đổi tên tổ dân phố bản Cáp thành tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa; đổi tên thôn Đông Phi 1 thành thôn Đông Phi, xã Mường Báng.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết, đồng thời cho rằng việc ban hành Nghị quyết về việc “Thành lập mới các thôn, bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản vào tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa” là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, thực hiện Đề án làm căn cước công dân có gắn chíp đã được Chính phủ phê duyệt, đến nay, một số địa phương trong tỉnh đã hoàn thành và cấp thẻ căn cước đến công dân. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, các huyện thuộc đề án sau khi sáp nhập, đổi tên, thành lập mới thôn, bản, tổ dân phố tiến hành kiểm tra, rà soát lại để kịp thời cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân đảm bảo chính xác.

Sau khi xem xét, thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; Nghị quyết Thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản vào tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các nghị quyết thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai kịp thời, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Do đó, đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri./.
 
 
 
                                                             

Phạm Hải - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

.