Hội thảo những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019

Thứ Sáu, 23/04/2021, 15:42 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 23/4, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với chủ đề "Những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019". Dự hội thảo có các đồng chí: Lê Khánh Toàn, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

c
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 như: Khái niệm về Bình đẳng giới: Giới tính và Giới; bình đẳng giới; định kiến giới và phân biệt đối xử về giới.

Các biện pháp chính sách có đặc thù về giới: Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; các chính sách đáp ứng sự khác biệt về chức năng sinh sản và nuôi con bằng sữa mẹ; quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động đối với lao động nữ...

Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Trung ương Đảng, Hội phụ nữ và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên; từng bước nâng cao nhận thức về giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ; về hoạt động bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng, vì sự phát triển của đất nước nói chung./.

 

Minh Thư-Tiến Dũng/DIENBIENTV.VN

 

.