[Infographic] 4 nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Thứ Ba, 27/04/2021, 06:52 [GMT+7]

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 4 nguyên tắc bầu cử này sẽ đảm bảo hoạt động bầu cử được diễn ra an toàn, công bằng, bình đẳng và minh bạch.

1

 Link: https://vtv.vn/chinh-tri/infographic-4-nguyen-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-20210426120557752.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.