Điện Biên TV - Trải qua các giai đoạn lịch sử, đã có nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính với tên gọi và chế độ quản lý khác nhau, 115 năm qua, đồng bào các dân tộc trong tỉnh Điện Biên đã và đang đoàn kết một lòng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; huy động tối đa mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Điện Biên phát triển ổn định, bền vững.

  

Nhìn lại chặng đường vẻ vang
Thứ Sáu, 28/06/2024, 21:06 [GMT+7]
.
.
.