Điện Biên đẩy mạnh quy hoạch trong xu thế hội nhập

Thứ Ba, 18/07/2023, 17:09 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong xu thế hội nhập, hiện nay, tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, góp phần vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện công tác quy hoạch trong xu thế hội nhập, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020 và Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã và đang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện tại, mạng lưới đô thị đang được mở rộng và phát triển theo định hướng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được chú trọng, đảm bảo tính toàn diện và đi trước một bước, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị.

Ông Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cho biết: “Hiện nay, Điện Biên đang tập trung điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đây là điều rất quan trọng. Các đồ án quy hoạch đô thị đã tập trung cao độ thực hiện và chúng ta đã quy hoạch chung được 10 huyện, thị, thành phố; các huyện, thị đã được lập quy hoạch phân khu chi tiết và hiện nay chúng ta đang tiếp tục lập quy hoạch đô thị các huyện. Trong đó, tập trung điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính đáp ứng được tiêu chí về phát triển đô thị, địa giới hành chính các huyện theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với quy hoạch các xã hiện đã quy hoạch 115 xã nông thôn mới, đang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các xã, đáp ứng các tiêu chí xã nông thôn mới.”   

Trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt khoảng 20 đồ án quy hoạch tại các khu vực đô thị, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt khoảng 20 đồ án quy hoạch tại các khu vực đô thị, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Một trong những nét nổi bật trong công tác quy hoạch của tỉnh Điện Biên, phải nói đến công tác quy hoạch thành phố Điện Biên Phủ, đây là đô thị đặc biệt quan trọng của tỉnh. Hiện thành phố đang tổ chức lập quy hoạch chung theo địa giới hành chính mới, nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 408, ngày 18/4/2023, đây được xác định là đồ án rất quan trọng, không những đóng vai trò động lực phát triển của tỉnh mà còn là trung tâm đô thị du lịch quốc gia đã được định hướng trong Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030.

Trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt khoảng 20 đồ án quy hoạch tại các khu vực đô thị, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, điển hình như: Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, khu đô thị mới phía đông thành phố Điện Biên Phủ; điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ từ Đồi E đến cầu Trắng (chợ Mường Thanh); điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu vực đa chức năng dọc trục đường 60m... Đến nay, tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 35,83%. Đặc biệt, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Tỉnh đã và đang triển khai các giải pháp tập trung hoàn thiện quy hoạch chung tỉnh Điện Biên thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, với lập quy hoạch tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện các đồ án quy hoạch đô thị đã và đang triển khai từ năm 2022 để làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư. Mặt khác, Điện Biên tập trung chỉ đạo các ngành, các đơn vị tập trung hoàn thiện, xây dựng các dự án đã cho nghiên cứu, khảo sát, để đảm bảo tiến độ thực hiện của các dự án đó.”  

Công tác tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh Điện Biên; sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là công cụ quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để tỉnh Điện Biên phát triển toàn diện và bền vững trong tương lai, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã đề ra.

 

 

Minh Thư - Duy Hưng/DIENBIENTV.VN
 

.