Điện Biên TV - Trước thực tế ngày nay có ít người biết về chữ viết dân tộc mình, nhiều lớp dạy học chữ Thái đã được mở ra để gìn giữ chữ viết của dân tộc Thái. Các lớp học chữ Thái thường học vào buổi tối, học viên đa dạng về độ tuổi, đáng nói hơn cả là tinh thần dạy, học của giảng viên và học viên đều rất hăng say. 

Giữ chữ viết dân tộc Thái
Thứ Tư, 26/06/2024, 17:12 [GMT+7]
.
.
.