Vui Tết Té nước

Thứ Năm, 25/04/2024, 17:35 [GMT+7]

Điện Biên TV - Cộng đồng dân tộc tộc Lào ở tỉnh Điện Biên sinh sống tập trung ở các xã, bản của huyện Điện Biên và Điện Biên Đông. Trong rất nhiều tín ngưỡng, lễ hội của dân tộc Lào, Tết Té nước phản ánh nhiều nét văn hoá độc đáo. 

.