Điện Biên TV - Ở Điện Biên, cộng đồng người Khơ Mú có khoảng hơn 22 nghìn người, chiếm gần 4% dân số toàn tỉnh. Đồng bào sinh sống rải rác, hình thành các bản làng ở hầu hết các địa phương, trong đó tập trung ở huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Những năm gần đây, đời sống đồng bào dần có bước chuyển biến nhờ nhận được những chính sách dành cho đồng bào dân tộc ít người của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đồng bào Khơ Mú cũng tích cực giữ gìn, phát huy và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc của dân tộc mình.

Đổi thay nơi bản làng của người Khơ Mú
Chủ Nhật, 16/06/2024, 16:50 [GMT+7]
.
.
.