Thanh niên huyện Điện Biên Đông thực hiện chuyển đổi số

Thứ Ba, 23/05/2023, 11:15 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chủ đề xuyên suốt năm 2023 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Có thể thấy đây là quyết tâm lớn của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Huyện đoàn Điện Biên Đông đã tích cực, chủ động và tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn viên thanh niên.

Những ngày này, không khí tại Trường THPT Trần Can, huyện Điện Biên Đông diễn ra nhộn nhịp, sôi nổi hơn hẳn. Để thực hiện chuyển đổi số, Huyện đoàn đã chỉ đạo Chi đoàn Trường THPT Trần Can phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên nhà trường về tiện ích của ứng dụng VNeID mức độ 1 và mức độ 2. Đồng thời hướng dẫn các bước đăng ký, kích hoạt tài khoản và sử dụng các tiện tích trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó đến nay cơ bản đoàn viên thanh niên nhà trường đã cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng này trên điện thoại đi động.

1
Chi đoàn Trường THPT Trần Can hướng dẫn các bước đăng ký, kích hoạt tài khoản và sử dụng các tiện tích trên ứng dụng VNeID cho học sinh.

Anh Hà Mạnh Đương, Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Can, huyện Điện Biên Đông, cho biết: “Đoàn trường đã hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng các tiện tích trên ứng dụng VNeID. Hiện nay, 100% học sinh nhà trường sử dụng điện danh điện tử mức độ 2, 100% thanh niên sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam, hỗ trợ công tác quản lý thanh niện thuận lợi.”

Cùng với đó, Đoàn các cấp còn phối hợp với các lực lượng chức năng đến từng nhà, từng thôn bản để hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đoàn viên thanh niên đủ 14 trở lên làm căn cước công dân gắp chíp điện tử.

Xác định thanh niên là lực lượng quan trọng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động, hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; nhằm phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của Đoàn từ cấp huyện đến cơ sở trong chuyển đổi số.

Trước tiên, mỗi cấp bộ Ðoàn được cấp tài khoản để truy cập và thực hiện nghiệp vụ về công tác đoàn trên phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Theo đó, phần mềm số hóa các nghiệp vụ như kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; sinh hoạt đoàn tạm thời.

1
Các chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn Điện Biên Đông cử ĐVTN xuống cơ sở hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Đến nay 100% cơ sở Ðoàn trong toàn huyện được tập huấn và triển khai phần mềm này; qua đó, giúp số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên trong toàn huyện, đồng thời thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nghiệp vụ trong công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Huyện đoàn cũng tích cực thực hiện chuyển đổi số gắn với các hoạt động Đoàn. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện đoàn cùng Công an huyện đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Chị Vì Thị Lún, Bí thư Huyện đoàn Điện Biên Đông, thông tin: “Chúng tôi xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm nay. Vì vậy, Huyện đoàn đã tập huấn cho đoàn viên, thanh niên thực hiện hướng dẫn cài đặt các ưng dụng của Đoàn, định danh điện tử. Chúng tôi phối hợp với Công an đến từng bản hỗ trợ việc này. Đến nay, 100% đoàn viên thanh niên tiên phong cài đặt hoàn thành…”

Bằng sự linh hoạt trong chỉ đạo của Huyện đoàn và sự nhạy bén của lực lượng đoàn viên thanh niên, các hoạt động của đoàn đang từng bước được đổi mới về mặt nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp với thời đại công nghệ số. Trong thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhằm phát huy sức trẻ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số và thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghệ 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ./.

 

 

Trần Quỳnh - Anh Tuấn/DIENBIENTV.VN

 

.