Xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nông thôn

Điện Biên TV - Hiện nay việc thu gom và xử lý rác thải ở khu vực nông thôn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng xả rác bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
.
.
Xem lịch phát sóng
.