Phụ nữ Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới

Điện Biên TV - Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm cùng các giải pháp tích cực, hiệu quả, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh ra sức thi đua, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường; chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
.
.
Xem lịch phát sóng
.