Người Mông ở bản Lồng gìn giữ văn hóa dân tộc

Chủ Nhật, 16/04/2023, 10:47 [GMT+7]

Điện Biên TV - Bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo có hơn 100 hộ dân tộc Mông sinh sống. Cùng với sư phát triển của xã hội, nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông đang bị mai một. Chính vì vậy, bằng những việc làm cụ thể, người Mông ở bản Lồng đang khôi phục, gìn giữ và phát huy nhưng nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

.