Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường làm việc tại huyện Tủa Chùa

Thứ Hai, 27/02/2023, 18:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 27/2, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Tủa Chùa, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay của Đảng bộ huyện và việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

G
Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Tủa Chùa.

Báo cáo nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 18 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa đã bám sát chủ trương của tỉnh, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là: Kịp thời quán triệt và ban hành 14 nghị quyết, 23 chỉ thị, 4 quy định và nhiều văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa 18 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với đầu nhiệm kỳ và mục tiêu hằng năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch giao; các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ trên địa bàn được duy trì và có chiều hướng phát triển mở rộng.
Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,5% so với năm 2021, hiện còn 40%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của UBND các cấp có chuyển biến tích cực; hoạt động của HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ còn tồn tại hạn chế như: Một số chỉ tiêu phát triển về sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; chưa khai thác hết các tiềm năng, thế mạnh của huyện để thúc đẩy du lịch với nhiều dư địa phát triển; cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, huyện Tủa Chùa cần thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững. Phát huy, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa tiềm năng thế mạnh, đặc thù của huyện về du lịch theo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Để hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý huyện Tủa Chùa phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, kết hợp chặt chẽ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ theo đúng chủ đạo của cấp trên. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường và đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.