Nét đẹp trong các lễ hội dân gian

Điện Biên TV - Lễ hội dân gian là một bộ phận đặc sắc trong kho tàng di sản văn hoá dân tộc. Là một sinh hoạt tổng hợp bao gồm các mặt: Tinh thần, vật chất, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá nghệ thuật và còn là loại hình sinh hoạt văn hoá không thể thiếu của hầu hết các dân tộc.
.
.
Xem lịch phát sóng
.