Đàn tính tẩu - Hồn dân ca dân vũ dân tộc Thái

Điện Biên TV - Tính tẩu là loại nhạc cụ tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái nói chung, người Thái trắng ở huyện Mường Chà nói riêng. Đàn được dùng trong đời sống tâm linh, trong lễ hội, hát xướng, giao duyên, kết bạn. Cây đàn tính tẩu trong âm nhạc của người Thái giữ vị trí và vai trò quan trọng.
.
.
Xem lịch phát sóng
.