Văn hóa truyền thống dân tộc Hà Nhì cần được quan tâm gìn giữ bảo tồn

Điện Biên TV - Những năm gần đây được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, bản làng người Hà Nhì ở 4 xã biên giới của huyện Mường Nhé có không ít đổi thay. Thông thương thuận lợi, đời sống được cải thiện, nhu cầu mở mang tri thức văn hóa của đồng bào cũng được đáp ứng bằng nhiều cách khác nhau. Xu thế phát triển, hội nhập về kinh tế, văn hóa đã và sẽ có những tác động không nhỏ đến việc gìn giữ, trao truyền văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hà Nhì huyện Mường Nhé.
.
.
Xem lịch phát sóng
.