Họp hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên

Điện Biên TV - Chiều 10/6, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên chủ trì cuộc họp xem xét, cho ý kiến về việc đề nghị tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ IV, giai đoạn 2019-2024.
.
.
.