HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé

Thứ Tư, 06/10/2021, 20:46 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát, hôm nay 6/10, tổ công tác số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Mường Nhé.

1
Đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát tại huyện Mường Nhé.

Theo báo cáo trong giai đoạn 2016 – 2020, nguồn vốn đầu tư công trung hạn huyện Mường Nhé được giao gần 430 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đã thực hiện giải ngân gần 410 tỷ đồng, đạt trên 95%. Tổng số 179 dự án đã được phê duyệt quyết toán trong đó có: 81 dự án hoàn thành; 50 dự án chưa quyết toán, chưa có quyết định phê duyệt.

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2020 trên địa bàn huyện Mường Nhé trên 2 tỷ đồng; trong đó có 2 công trình hoàn thành đã duyệt quyết toán, 1 công trình hoàn thành chưa quyết toán do chưa được bố trí đủ vốn để thanh toán.

Nhìn chung các công trình được đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị huyện Mường Nhé cần làm rõ một số nội dung tồn tại, hạn chế, như: Một số dự án còn kéo dài từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư đến khi thực hiện dự án; một số dự án mới khởi công chưa có sự lựa chọn tối ưu, chưa đem lại hiệu quả tối đa; công tác giám sát đầu tư cộng đồng chưa được quan tâm; công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng chưa được quan tâm nhiều, dẫn đến công trình nhanh xuống cấp. Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đạt thấp, một số dự án chưa được quyết toán; bị thu hồi..

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Mường Nhé làm rõ, đánh giá lại trong giai đoạn đầu tư 2016 - 2020, hiện nay có bao nhiêu công trình được đầu tư nhưng không hiệu quả? Việc khắc phục những dự án không hiệu quả? Vai trò của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc đề xuất chủ trương đầu tư các dự án? Thời gian tới huyện Mường Nhé cần quan tâm hơn nữa trong quy chế phối hợp trong đầu tư xây dựng, kể cả đối với những dự án không phải do huyện làm chủ đầu tư nhưng được đầu tư trên địa bàn huyện.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

 

 

Chí Công/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.