Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Nậm Pồ

Thứ Ba, 07/09/2021, 11:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Là huyện mới chia tách thành lập còn nhiều khó khăn, song đến nay việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Nậm Pồ đã đạt được kết quả đáng khen ngợi. Huyện hiện có 1 xã đạt chuẩn và 1 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã đạt gần 11 tiêu chí/xã. Đó chính là kết quả từ các chương trình, dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, xóa đói giảm nghèo và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn ở huyện miền núi, biên giới Nậm Pồ.

Là huyện đặc biệt khó khăn, với xuất phát điểm thấp, do vậy, ngay khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Nậm Pồ đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực để đầu tư đồng bộ cho các xã. Trọng tâm là thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như trụ sở làm việc, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, đường giao thông.

Trên cơ sở nguồn vốn được giao, huyện đã đầu tư mở mới, nâng cấp các tuyến đường trục chính đến trung tâm xã hoặc từ xã đến các bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân.

Tính đến thời điểm này, huyện Nậm Pồ có xã Chà Nưa đạt chuẩn nông thôn mới; xã Nà Hỳ cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã khó khăn nhất của huyện là Nậm Tin, Nậm Chua, Nà Bủng cũng đã đạt được 7 tiêu chí.

1
Huyện Nậm Pồ hiện có 1 xã đạt chuẩn và 1 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, bình quân các xã đạt gần 11 tiêu chí/xã.

Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới đó chính là nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. Chính vì vậy, ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng thì việc hoàn thành 2 tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo đang đặt ra nhiều thách thức đối với các xã của huyện Nậm Pồ.

Ngoài các chương trình, dự án, một trong những đòn bẩy giúp người dân có cơ hội mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tạo sinh kế lâu dài đó chính là nguồn vốn vay qua ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội. Đồng thời, kiểm tra, giám sát thường xuyên các tổ vay vốn và hộ gia đình để đảm bảo nguồn vốn phát huy tối đa hiệu quả sử dụng.

Sau 11 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và 8 năm thành lập, diện mạo vùng nông thôn huyện Nậm Pồ đã có những đổi thay căn bản. Tuy nhiên, để đời sống người dân thực sự giảm nghèo bền vững, mấu chốt để giải quyết vấn đề là phải thay đổi tư duy, tập quán canh tác, tập trung vào thế mạnh của địa phương để tạo giá trị hàng hóa./.

 

 

Anh Thu - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.