Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo các huyện 30a xuống còn 21%

Thứ Hai, 06/09/2021, 16:00 [GMT+7]

Điện Biên TV - Điện Biên có 5 huyện được thụ hưởng Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ gồm: Ðiện Biên Ðông, Tủa Chùa, Mường Ảng, Nậm Pồ và Mường Nhé. Những chính sách đặc thù được triển khai, công tác giảm nghèo tại các huyện đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực.

1
Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung, các huyện 30a nói riêng.

Giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn của chương trình 30a, chính quyền các địa phương thụ hưởng đã được phân bổ hơn 1.500 tỷ đồng nhằm thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đến người dân, như: Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm; xây dựng các mô hình sản xuất và chăn nuôi tại các địa phương; hỗ trợ dạy nghề, nâng cao dân trí; đào tạo cán bộ; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng…

Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 5 huyện 30a đã giảm còn hơn 47%; bình quân giảm hơn 5%/năm; các huyện có tỷ lệ giảm nghèo mạnh như: Mường Ảng, Tủa Chùa, Ðiện Biên Ðông.

Với mục tiêu giảm nghèo tại các huyện 30a xuống còn hơn 21% vào năm 2025, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo đến người dân, nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, phân bổ kịp thời nguồn vốn hỗ trợ từ Nghị quyết 30a đến các địa phương để triển khai các chương trình, chính sách, dự án đặc thù, tạo động lực để người nghèo vươn lên.../.
 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.