Khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ Ba, 17/08/2021, 09:35 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 2. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, điều hành kỳ họp.

1
Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang chung sức đồng lòng thực hiện "mục tiêu kép" vừa tích cực, quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, đến nay tình hình kinh tế -xã hội đã có bước chuyển tích cực, đúng hướng trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng.

Đây là những tiền đề quan trọng để kỳ họp này HĐND tỉnh thảo luận, quyết định những biện pháp, giải pháp, chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, đồng bộ, tạo quyết tâm chính trị cao để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7% cả năm, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là: Xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021;

1
Quang cảnh kỳ họp.

Giám sát hoạt động của UBND tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm;

Xem xét kết quả giám sát "Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016- 2020";

Nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân;

Xem xét, ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ;

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Mức giá dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2;

Xem xét, thông qua các Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công theo thẩm quyền; Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác;

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh phương án trả nợ vay chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay WB và một số nội dung quan trọng khác./.

 

 

Nhóm PV/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.