Nhiều giải pháp phát triển KT-XH những tháng cuối năm 2021

Thứ Ba, 17/08/2021, 10:57 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí LêThành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

1
Đồng chí LêThành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 tại kỳ họp.

Theo báo cáo do đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình: GRDP 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh đạt trên 5.665 tỷ đồng, tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 44% so kế hoạch, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung toàn quốc là 5,64%; 20/21 phân ngành kinh tế có phát sinh hoạt động và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, trong đó 19 ngành đạt mức tăng trưởng dương, riêng ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng trưởng âm, giảm 3,23%.

Qua đó cho thấy: Nhóm duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trên 10% có 2 ngành y tế và hoạt động hành chính, dịch vụ hỗ trợ; nhóm duy trì được tốc độ tăng trưởng khá từ 5-10% có 8 ngành; nhóm duy trì tăng trưởng thấp dưới 5% là 10 ngành.

Về mức đóng góp và kết quả tăng trưởng có 7 ngành có tổng mức đóng góp vào tăng trưởng, đạt 2,4 điểm. Như vậy, có thể thấy, một số ngành có tỷ trọng lớn trong GRDP nhưng kết quả tăng trưởng thấp, dẫn đến kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra đó là: Nông, lâm nghiệp - thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, xây dựng, giáo dục và đào tạo…

Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 5 tháng cuối năm 2021 thì kịch bản tăng trưởng kinh tế phải đạt khoảng 10%. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,5%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 16,1%; khu vực dịch vụ tăng 8,6%... Quý III phải tập trung hoàn thành thủ tục của các chương trình, dự án, bao gồm các dự án khởi công mới năm 2021, các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế;

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phấn đấu tăng trưởng quý III lên khoảng 8% so với cùng kỳ; quý IV, khi các dự án đầu tư công, dự án thành phần kinh tế hoàn thiện thủ tục và khởi công xây dựng, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường là điều kiện để nâng tốc độ tăng trưởng lên khoảng 12% so với quý IV năm 2020 và hoàn thành mục tiêu cả năm đề ra.

Động lực tăng trưởng này được dự báo đến từ: Các dự án của doanh nghiệp đầu tư và sản xuất nông lâm nghiệp; lĩnh vực xây dựng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất phân phối điện và khu vực dịch vụ…

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các ngành cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải ngân vốn đầu tư công với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sát sao, nhưng phải hết sức chủ động, linh hoạt để tỉnh thực hiện thành công kịch bản tăng trưởng kinh tế 5 tháng cuối năm và cả năm 2021 theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

 

 

Nhóm PV/DIENBIENTV.VN


 

Xem lịch phát sóng
.