HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Nậm Pồ

Thứ Năm, 07/10/2021, 17:01 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 7/10, tổ công tác số 1 HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Nậm Pồ.

1
Đoàn giám sát làm việc với huyện Nậm Pồ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn đầu tư công trung hạn huyện Nậm Pồ được giao hơn 650 tỷ đồng thực hiện 122 dự án, trong đó có 7 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2013 - 2015 sang; số vốn đã thực hiện giải ngân gần 598 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch đã phân bổ; huyện đã thẩm tra và phê duyệt 63/119 dự án; số dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán 56 dự án do các dự án đang chờ kết luận của kiểm toán. Về nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến nay là gần 1,6 tỷ đồng.

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện Nậm Pồ như: Mở mới và kiên cố hóa hơn 240km đường giao thông liên xã, thôn, bản, đường nội đồng; xây dựng hơn 260 phòng học và phòng chức năng mới; xây dựng mới 23 nhà văn hóa xã, bản; 4 công trình thể thao, nhà đa năng cấp xã; đầu tư xây dựng mới 10 dự án thủy lợi và nước sinh hoạt cho gần 150 hộ và cấp nước tưới cho 96 ha lúa.

Tuy nhiên, một số văn bản ban hành khá muộn, dẫn đến một số quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn bị hạn chế, đơn vị triển khai thực hiện gặp nhiều lúng túng; nhu cầu phân bổ, bố trí vốn đầu tư cho các dự án lớn song nguồn vốn đầu tư công hạn chế; giao vốn chậm; công tác giải ngân và điều chuyển kế hoạch vốn kéo dài giữa các dự án làm mất nhiều thời gian và giảm tính chủ động của địa phương; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn…

1
Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, đối với nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ còn thiếu huyện xem xét điều chỉnh lại. Về kiến nghị đầu tư cầu trung tâm huyện Nậm Pồ, yêu cầu huyện sớm lập báo cáo UBND tỉnh; danh mục vốn ODA chưa được phân bổ thuộc thẩm quyền Thủ tướng.

Với việc kiến nghị hỗ trợ trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện, hiện nay đang giao tỉnh xây dựng chính sách. Những dự án vướng mắc liên quan đến rừng cần thực hiện theo quy định. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia không có kinh phí giải phóng mặt bằng, cần tuyên truyền, vận động người dân hoặc linh hoạt bằng việc sử dụng nguồn vốn của huyện. Đối với việc lập đề xuất dự án cần phải khảo sát ý kiến người dân; cần quan tâm, chú trọng công tác duy tu, sửa chữa công trình sau đầu tư.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế 5 công trình, dự án trên địa bàn huyện Nậm Pồ./.

 

 

Chí Công/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.