Dấu ấn HĐND tỉnh Điện Biên khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994

Thứ Tư, 10/05/2023, 17:03 [GMT+7]

Điện Biên TV - Kể từ ngày 9/6/1963 - ngày bầu cử HĐND tỉnh Lai Châu khóa I cho đến nay, HĐND tỉnh Lai Châu (cũ), nay là tỉnh Điện Biên đã trải qua 60 năm hoạt động với 15 khóa. Trong suốt chặng đường đó, bám sát vào các quy định của pháp luật, HĐND tỉnh Điện Biên đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức; kiện toàn các cơ quan của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng đại biểu; luôn đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động; thật sự là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trải qua 60 năm hoạt động với 15 khóa, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994 được coi là dấu mốc quan trọng về sự thay đổi trong công tác tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh. Đây cũng là nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn với việc thực hiện các Nghị quyết mang tính trọng đại của tỉnh.

Trải qua nhiều vị trí công tác ở nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Lai Châu (cũ), nay là tỉnh Điện Biên, ông Sùng A Vang, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994 vẫn luôn ghi nhớ những Nghị quyết, chủ trương lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ khóa IX. Trong đó, đây là nhiệm kỳ đầu tiên HĐND tỉnh có Thường trực HĐND. Trước đó, từ khóa I đến khóa VIII chưa có Thường trực HĐND tỉnh.

g
Trải qua 60 năm hoạt động với 15 khóa, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994 được coi là dấu mốc quan trọng về sự thay đổi trong công tác tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh. (Trong ảnh: Ông Sùng A Vang, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994)

Ông Sùng A Vang, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994 cho biết: “Khóa đầu tiên có Thường trực HĐND tỉnh mà tôi làm Chủ tịch. Các phó Chủ tịch, sau khi bầu xong, họp xong thì phân công theo dõi, theo dõi giao thông, theo dõi công việc gì thì phân công cụ thể. Xuống nhân dân thì phải nói là mình cũng phấn khởi mà dân cũng phấn khởi. Có Thường trực HĐND thì cứ 3 tháng sinh hoạt 1 lần. Trước khi sinh hoạt thì phải đi kiểm tra nắm tình hình, xã nào cố gắng, xã nào chưa cố gắng. Chỗ nào yếu thì mình phải mời họp.”

Ông Lỳ Khai Phà, Thư ký HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994 cho biết: “Văn phòng lúc đó là văn phòng chung. Không có văn phòng riêng nhưng mà làm việc thì tách biệt ra không phụ thuộc vào Uỷ ban như trước đây. Trong thời gian tôi làm Ủy viên Thư ký thì diễn văn khai mạc, bế mạc đều phải viết tay, sau khi viết xong mới giao cho bộ phận đánh máy. Lúc đó văn phòng vẫn chung, gọi là văn thư đánh máy.”

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994 có 60 đại biểu. Với 5 năm hoạt động, tổ chức 14 kỳ họp, HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành 26 nghị quyết. Ngoài những nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi, quyết toán ngân sách hằng năm còn có 6 nghị quyết chuyên đề về các vấn đề quan trọng, cấp bách của tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết 03 về “Cấm trồng, cấm hút, cấm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc phiện.”

Ngoài ra, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 1989-1994 còn để lại nhiều dấu ấn trong việc thực hiện các Nghị quyết về “Dân số kế hoạch hóa gia đình”; “Xây dựng quỹ phòng chống bão lũ”; “Nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang” và Nghị quyết số 08 phê chuẩn Tờ trình của UBND tỉnh về việc di chuyển địa điểm làm việc của các cơ quan tỉnh từ thị xã Lai Châu về huyện Điện Biên.

Với sự đổi mới về hoạt động, công tác tổ chức bộ máy HĐND tỉnh cùng các nghị quyết quan trọng, HĐND tỉnh khóa IX đã để lại nhiều dấu ấn, là tiền đề để các nhiệm kỳ sau phát huy, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

 

 

Hoàng Giang - Huy Long/DIENBIENTV.VN
 

.