UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2021

Thứ Năm, 26/08/2021, 20:36 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều nay 26/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2021, cho ý kiến vào một số nội dung tờ trình liên quan đến các vấn đề phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

1

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên là hơn 12.807 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách địa phương là hơn 5.212 tỷ đồng.
Đối với kế hoạch trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương, dự kiến rà soát, bổ sung nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý bố trí hoàn trả số vốn ứng trước còn lại chưa thu hồi; dự án đường 60m; công trình thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên… Đồng thời, dự kiến cắt giảm một số dự án: Nâng cấp tuyến đường Tà Huổi Tráng, Đề Chu, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa; lát vỉa hè tuyến đường 32m, 39m, tuyến nhánh trung tâm huyện Mường Nhé…

Các đại biểu đề nghị làm rõ, rà soát lại toàn bộ kế hoạch đầu tư công trong cả giai đoạn; sớm hoàn thiện kế hoạch đầu tư công theo quy định, theo lĩnh vực dự kiến. Làm rõ việc bố trí chi tiết vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định; điều chỉnh giảm vốn cân đối một số dự án, thực hiện chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 để cân đối nguồn; cập nhật lại giá trị tổng mức đầu tư, nhu cầu vốn một số dự án sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư…

Thống nhất nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UNND tỉnh nhấn mạnh: Đối với danh mục và mức vốn đề nghị giữ nguyên theo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua và có điều chỉnh bổ sung một số danh mục và mức vốn (các dự án bổ sung và cắt giảm vốn); giao Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ phần vốn cân đối ngân sách địa phương; bổ sung cập nhật lại các dự án thuộc danh mục đầu tư mới trong giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát lại số liệu ưu tiên trả nợ, thu hồi. Với phương án phân bổ đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư hoàn thiện theo đúng nội dung theo quy định của HĐND tỉnh…

Đối với tờ trình Đề cương chi tiết Đề án Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), cơ bản các đại biểu đồng tình với Đề án. Theo đó, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đề án hơn 4.356 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và một phần cân đối từ ngân sách địa phương. Nội dung Đề án chủ yếu nhằm đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sau 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Một số ý kiến đề nghị xem xét điều chỉnh bổ sung cụ thể các dự án, công trình trọng điểm hoàn thành từ nay đến thời điểm kỷ niệm 70 năm; bổ sung nội dung đánh giá tầm vóc chiến thắng Điện Biên Phủ và nhấn mạnh nội dung sự cần thiết của Đề án; đề xuất bổ sung danh mục đầu tư các công trình dự án.

Ngày mai 27/8, phiên họp tiếp tục cho ý kiến vào một số tờ trình: Bố trí công an xã bán chuyên trách và bảo vệ dân phố; sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho lao động đi sơ tuyển, làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh; công tác chuyển đổi số; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng điện đại; tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội…vv.
 

 

Phạm Hải - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.