Ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường UBND tỉnh kỳ tháng 8/2021

Thứ Sáu, 27/08/2021, 20:35 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hôm nay 27/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường kỳ tháng 8/2021.

1
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8.

Đối với tờ trình về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng năm 2030, các đại biểu đề nghị làm rõ thực trạng về chuyển đổi số; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số; việc huy động nguồn lực đầu tư. Xác định lại mục tiêu theo từng gia đoạn; trong từng mục tiêu cụ thể cần phải làm rõ tính khả thi và việc triển khai thực hiện. Cùng với đó, cần đẩy manh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về chuyển đổi số…vv.

Đồng chí Lê Thành Đô, đề nghị tập trung làm rõ hiện trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng, dự liệu số, nền tảng số… Giao nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện lại dự thảo tờ trình từ nội dung đánh giá hiện trạng đến xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy xem xét.

Về dự thảo Đề án bố trí Công an xã bán chuyên trách và bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở, cơ cấu mỗi thôn, bản bố trí 1 công an xã bán chuyên trách tại 1.277 thôn, bản, đội; mỗi tổ dân phố bố trí 1 bảo vệ dân phố tại 146 tổ dân phố toàn tỉnh. Về chế độ, chính sách hàng tháng được hưởng hệ số 0,5 lần so với mức lương tối thiểu; trang phục, chế độ bảo hiểm, huấn luyện, trang bị, vũ khí, phương tiện đảm bảo thực hiện theo quy định.

Về nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô thống nhất mức phụ cấp bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu; thống nhất số lượng mỗi thôn, bản 1 công an xã bán chuyên trách và mỗi tổ dân phố 1 bảo vệ dân phố. Chế độ chính sách, huấn luyện hàng năm được bố trí trang phục, công cụ, vũ khí theo quy định của ngành công an. Thống nhất thời gian thực hiện từ 1/1/2022. Giao Công an tỉnh hoàn thiện nội dung tờ trình đề án gửi về UBND tỉnh trước ngày 2/9 để trình HĐND tỉnh.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với với tờ trình về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với với phát triển đô thị theo hướng hiện đại giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm các giải pháp về quản lý hoạt động quy hoạch và công tác tuyên truyền, vận động; bổ sung hệ thống mạng lưới truyền tải điện; giải pháp huy động nguồn lực…vv. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô, đề nghị bổ sung nội dung dự báo trong 5 năm, 10 năm tới những thuận lợi, khó khăn về phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị. Đối với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cần xác định cụ thể, tập trung vào 2 nhóm: Nhóm phát triển đô thị và nhóm kết cấu hạ tầng. Về nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, sắp xếp lại theo hướng: Tập trung vào quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng. Về giải pháp thực hiện cần tập trung vào các giải pháp chính, gồm: Huy động quản lý nguồn lực; đầu tư; tăng cường kiểm tra và giám sát.

Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị chỉnh sửa, xem xét lại một số nội dung dự thảo Nghị quyết về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…vv

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện giai đoạn trước để làm cơ sở thực hiện giai này; phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp triển khai thực hiện. Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến phát triển KT-XH; cụ thể hơn nữa các nhiệm vụ đã đề ra; tích hợp các nguồn lực đầu tư của các chương trình, các nguồn vốn để phát huy hiệu quả. Giao lãnh đạo tỉnh, các ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện nội dung tờ trình.

Riêng nội dung về chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh, các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo tờ trình.

 

 

Phạm Hải - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.