Nậm Pồ tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm

Thứ Hai, 23/08/2021, 07:07 [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo thống kê của Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Nậm Pồ, từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện giảm bình quân trên 4%/năm.

1
Các chính sách giảm nghèo tại Nậm Pồ đã phát huy hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Những năm gần đây, việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động của chương trình giảm nghèo đã góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo của huyện đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ  68% năm 2016 xuống còn 56% vào đầu năm 2020. Trong đó, năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021 cả huyện có gần 600 hộ thoát nghèo; trên 140 hộ thoát cận nghèo. Ước hết năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn trên 50%.

Các chính sách hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo đã góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo trên địa bàn huyện.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng thiết yếu: Giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt  cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và dân sinh.

Với những kết quả đạt được góp phần thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân không còn trông chờ ỷ lại hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đã tự lực vươn lên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình./.
 
 
                                                             

Phạm Hải - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.