Hiệu quả sau hơn 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Ba, 21/09/2021, 15:33 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đến nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của người dân từng bước được nâng cao. Đồng thời chính sách đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

1
Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 4.600 chủ rừng được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó 8 chủ rừng là tổ chức, 37 chủ rừng là UBND xã được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, 1.035 chủ rừng là cộng đồng, 3.528 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân, tạo động lực để người dân gắn bó với rừng. Trung bình mỗi hộ gia đình được hơn 2 triệu đồng/năm, đặc biệt hộ cao nhất được nhận hơn 120 triệu đồng/năm. Từ đó, ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của người dân được nâng cao rõ rệt. Người dân chủ động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giúp tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 38,5% năm 2016 lên 42,66%.  

Để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Điện Biên đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của cộng đồng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng trên toàn tỉnh./.

 

 

Nhật Oanh - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.