Huyện Điện Biên phấn đấu dồn điền, đổi thửa 60ha

Thứ Ba, 13/04/2021, 16:09 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, từ năm 2018 đến nay, công tác thực hiện thí điểm dồn điền, đổi thửa tại huyện Điện Biên đã hình thành những cánh đồng, khu ruộng có diện tích lớn. Trong năm 2021, huyện tiếp tục đặt mục tiêu sẽ dồn điền đổi thửa gần 60ha.

1
Việc dồn điền, đổi thửa đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa trong sản xuất, giúp người dân giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Sau khi triển khai thực hiện thí điểm dồn điền, đến nay huyện Điện biên đã đổi thửa được gần 60 ha tại địa bàn 2 xã Thanh Yên, Thanh Hưng. Sau khi thực hiện mỗi hộ chỉ còn 1 đến 2 thửa ruộng với diện tích từ 700m2 trở lên.

Người dân đã chuyển từ hình thức canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa trong sản xuất, giúp người dân giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Công tác dồn điền đổi thửa cũng tạo tiền đề cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa theo hướng tái cơ cấu, nâng cao giá trị hàng hóa ngành nông nghiệp phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Năm 2021, huyện Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu dồn điền đổi thửa gần 60 ha trên địa bàn xã Thanh Hưng và những năm tiếp theo phấn đấu mỗi năm thực hiện trên 50 ha tại địa bàn các xã vùng lòng chảo thuộc huyện.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, huyện Điện Biên sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, trình tự thủ tục thực hiện dồn điền đổi thửa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu được lợi ích của việc dồn điền đổi thửa, vận động nhân dân tích cực tham gia./.
 

 

 

Đào Phương - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.