Ngày làm việc thứ hai phiên họp UBND tỉnh tháng 6

Thứ Năm, 09/06/2022, 18:50 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 9/6, dưới sự chủ trì của các đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2 phiên họp UBND tỉnh tháng 6 nhằm xem xét, cho ý kiến vào 6 nội dung Dự thảo tờ trình quan trọng. Dự họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

fd
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo tại phiên họp.

Trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến hoàn thiện vào nội dung các Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh về chủ trương chấp thuận địa điểm đầu tư dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh tại các huyện: Mường Ảng, Điện Biên Đông, Tuần Giáo. Mục tiêu xây dựng Khu du lịch văn hóa tâm linh tại các huyện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng, thu hút đồng bào Phật tử cả nước về với các huyện, đồng thời phát huy những lợi thế sẵn có của các huyện để khai thác tiềm năng du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Tham gia nội dung này, đa phần các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với chủ trương xây dựng các dự án. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cho ý kiến cần xem xét, thống nhất việc đặt tên chính xác cho các dự án; việc quy hoạch đất để thực hiện các dự án... Thống nhất nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng các dự án phù hợp với quy định. Về chủ trương thống nhất với Tờ trình, đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần trao đổi với Hội phật giáo Việt Nam thống nhất lại việc đặt tên cho các dự án. Về nguồn đất, vị trí, địa điểm để xây dựng dự án, đề nghị các huyện cần chủ động bố trí quỹ đất để xây dựng theo đúng quy định; giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Tờ trình, trình UBND tỉnh.

Đối với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 389/2015) của HĐND tỉnh Điện Biên của Sở Công thương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên. Về nội dung này, các đại biểu đồng ý trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 389 của HĐND tỉnh. Thống nhất nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương hoàn thiện dự thảo Tờ trình và báo cáo làm rõ sự thay đổi nội dung Tờ trình từ Nghị quyết 389 sang Nghị quyết mới.

Tham gia vào nội dung tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên. Các đại biểu cho rằng cần xem xét sửa đổi một số nội dung dự thảo, quy chế, mở rộng phạm vi... Thống nhất nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành quy chế để đảm bảo hoạt động an toàn an ninh mạng, đây cũng là tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị. Để quy chế phù hợp với thực tiễn đáp ứng với việc chuyển đổi số, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện tờ trình. Liên quan đến việc điều chỉnh phạm vi đối tượng, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xin ý kiến thêm của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

X
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp.

Về nội dung Tờ trình của Sở Công thương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xác định ban hành quy chế các mức chi là cần thiết phù hợp với quy định, để đảm bảo nội dung khuyến khích về phát triển công nghiệp đề nghị Sở Công thương tiếp thu, chỉnh sao cho phù hợp. Các nội dung liên quan đến phạm vi, đối tượng, mức chi, nội dung hỗ trợ cần điều chỉnh, chỉnh sửa lại. Về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, cần nâng mức hỗ trợ để các cơ sở hoạt động; xem xét, điều chỉnh lại tăng nội dung hỗ trợ về quảng bá...

Thống nhất về nội dung Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT cần chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp, đồng thời lưu ý để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, cũng như Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại để từ đó có nhận diện những mô hình đã triển khai thành công, hướng vào các loại sản phẩm mới, công nghệ mới, mô hình mới, sử dụng giống mới. Đề nghị Sở NN&PTNT hoàn thiện Tờ trình trong tháng 6.

Đối với nội dung Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các đại biểu nhất trí với nội dung Tờ trình.

 

 

Minh Thư - Chí Công/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.