UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9/2021

Thứ Năm, 30/09/2021, 19:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hôm nay 30/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến tháng 9 với các điểm cầu UBND các huyện, thị, thành phố, nhằm xem xét, đánh giá vào 6 nội dung báo cáo, tờ trình quan trọng. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Lò Văn Phương, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

1

Tại phiên họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét đánh giá và hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; Báo cáo tình hình giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021…

Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng năm 2021: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý III/2021 tăng 5,26% so với quý III/2020, tuy nhiên, vẫn thấp so với mục tiêu đặt ra của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021 khoảng 8%. Việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tính đến ngày 31/8/2021 chỉ đạt gần 31% kế hoạch vốn.

Tham gia ý kiến vào 2 nội dung này, về cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung báo cáo. Tuy nhiên nhiều đại biểu đề nghị cần cập nhật, điều chỉnh số liệu cho chính xác, nhất là việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện dự toán thu ngân sách tại các địa phương gặp nhiều khó khăn, cần tập trung các giải pháp phấn đấu thu ngân sách đạt theo kế hoạch đề ra... Liên quan đến vấn đề triển khai thực hiện các dự án, các địa phương đang tập trung cao độ các giải pháp, nhất là việc thực hiện các thủ tục hồ sơ, để các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh lại số liệu cho chính xác; đánh giá lại việc thực hiện các dự án để điều chỉnh, phương án đảm bảo cho phù hợp.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, trên cơ sở những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đồng chí đề nghị 3 tháng còn lại của năm các sở, ngành, các địa phương cần tâp trung linh hoạt các giải pháp để phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch đề ra. Trong đó cần tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động SXKD, thương mại dịch vụ; chỉ đạo quyết liệt việc giao đất, giao rừng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, nhất là dự án trồng cây mắc ca, cây ăn quả.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó. Đẩy nhanh thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; đảm bảo thu, chi ngân sách theo kế hoạch đề ra; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển KT-XH, vừa phòng chống dịch Covid -19 hiệu quả....

Về Báo cáo tiến độ triển khai lập quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo đầu kỳ về tiến độ triển khai lập quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, các địa phương trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cần tập trung trí tuệ, tham gia nghiên cứu đề ra các chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 theo điều kiện thực tế.

Về nội dung Tờ trình về việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đại biểu nhất trí với nội dung Tờ trình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã, quyết định được ban hành là cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã trong toàn tỉnh một cách thống nhất, đồng bộ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thống nhất nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Việc xây dựng Đài truyền thanh cấp xã phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện quản lý hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã; cần xác định rõ kinh phí xây dựng các Đài truyền thanh cấp xã, lưu ý đến việc sau khi được đầu tư, phải làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên nếu không sẽ xuống cấp, hư hỏng không phát huy được hiệu quả sử dụng sau đầu tư. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục bổ xung hoàn thiện, hoàn chỉnh Tờ trình để trình UBND tỉnh ban hành

Đối với Tờ trình Đề cương chi tiết Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Cơ bản các đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao với các nội dung của Đề cương. Một số ý kiến băn khoăn về cách thức, đầu mối tổ chức, các hoạt động; kinh phí để thực hiện các nội dung cương trình đề án.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ soạn thảo đề cương tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện đề cương làm căn cứ xây dựng đề án chi tiết. Đồng thời đề nghị cần rà soát lại các danh mục của dự thảo, mục tiêu các chương trình để cập nhật thêm những công trình trọng điểm. Về kinh phí thực hiện cần rà soát chi tiết, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xin chủ trương đầu tư, hỗ trợ để triển khai thực hiện./.

 

 

Minh Thư - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.