Điện Biên: Phấn đấu mỗi năm kết nạp 2.500 đảng viên

Thứ Sáu, 17/09/2021, 09:29 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

1

Với quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, mục tiêu cụ thể được tỉnh đặt ra là phấn đấu mỗi năm kết nạp 2.500 đảng viên, mỗi chi bộ có quần chúng bồi dưỡng kết nạp từ 1 - 2 đảng viên trở lên; phấn đấu năm 2021 có 29 thôn, bản trở lên thành lập được chi bộ độc lập, sau đó cứ mỗi năm giảm từ 20 - 25% số thôn, bản chưa có chi bộ; đến năm 2025, 100% thôn, bản, trạm y tế thành lập được chi bộ độc lập; trên 90% trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên.

Để thực hiện được mục tiêu trên, giải pháp quan trọng hàng đầu là phải nâng cao nhận thức cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị, nâng cao trình độ dân trí để quần chúng, đặc biệt quần chúng là người đồng bào dân tộc thấy rõ việc phấn đấu trở thành đảng viên là một vinh dự, trách nhiệm, cơ hội để họ phát triển và cống hiến tốt hơn cho thôn, bản và cho sự nghiệp xây dựng quê hương giàu mạnh./.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.