Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị về công tác cán bộ

Thống nhất, giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Bảy, 21/11/2020, 12:59 [GMT+7]
Điện Biên TV – Ngày 21/11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3), Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh (bước 4), các đại biểu đã thống nhất giới thiệu đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thống nhất giới thiệu 2 đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên; Vừ A Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên Đông để ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3), Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh (bước 4), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 5). Sau khi xem xét, phân tích tình hình thực tế, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu tín nhiệm cao nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Theo đó thống nhất giới thiệu đồng chí Lò Văn Phương ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thống nhất giới thiệu 2 đồng chí: Phạm Đức Toàn và Vừ A Bằng để ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
Xem lịch phát sóng
.