Điện Biên

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục mở cửa đón khách từ 16/11/2020

Chủ Nhật, 15/11/2020, 08:20 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau hơn 7 tháng thi công sửa chữa, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục mở cửa trở lại phục vụ nhân dân và khách tham quan di tích Đồi D (Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ) kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.

1
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục mở cửa đón khách từ 16/11/2020

Công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạm dừng phục vụ nhân dân và du khách tham quan từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 để cải tạo sửa chữa theo Quyết dịnh số 881/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kĩ thuật dầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, cơ bản đảm bảo các điều kiện phục vụ khách tham quan. Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên thông báo mở cửa trở lại phục vụ nhân dân và khách tham quan di tích Đồi D (Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ) kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.