Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ Hai, 12/10/2020, 06:01 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch có tính chuyên nghiệp, có thế mạnh như du lịch văn hóa, du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch lễ hội và du lịch cộng đồng, phấn đấu đưa sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

1
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đưa ra nhiều quyết sách lớn, đúng đắn để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Nghị quyết số 03/NQ/TU ngày 25/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đưa hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, năm 2020 số lượt khách du lịch ước đạt 910 ngàn lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Dự thảo về các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Điện Biên đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để phát triển ngành du lịch như tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; phát triển mạnh các loại hình du lịch có thế mạnh, như: du lịch văn hóa, du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch lễ hội và du lịch cộng đồng; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể và thu hút đầu tư vào phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang. Xây dựng Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030. Chú trọng thực hiện thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch mà trọng điểm là địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.

Đẩy mạnh thực hiện hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; xây dựng, hình thành tuyến du lịch đường thủy trên sông Đà qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; mở rộng liên kết tuyến du lịch quốc gia: Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai - Hà Nội với mục tiêu quảng bá hình ảnh để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; phấn đấu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, góp phần đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững trong khu vực.

 

BT/DIENBIENTV.VN

.