Triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"

Thứ Tư, 21/09/2022, 13:56 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 20/9, Ban điều hành Dự án 8 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

F
Điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, đại biểu tại 51 tỉnh, thành phố đã được triển khai những nội dung cơ bản của Dự án 8. Trong đó, hướng dẫn triển khai hoạt động của Dự án tới các bộ, ngành và địa phương; chia sẻ, cập nhật những vướng mắc trong triển khai thực hiện tại địa phương và giải pháp thúc đẩy tiến độ; thảo luận các giải pháp phối hợp triển khai Dự án (cơ chế phối hợp, chỉ đạo triển khai tại các cấp và ngành dọc).

Hướng dẫn thực hiện Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án theo Thông tư 15/2022 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Dự án theo Thông tư số 01/2022 của Uỷ ban Dân tộc; vai trò, nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương tham gia thực hiện giám sát, đánh giá Dự án; thực hành sử dụng các biểu mẫu giám sát, báo cáo; hướng dẫn lập kế hoạch giám sát, đánh giá; trao đổi, giải đáp các vấn đề vướng mắc của Dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban điều hành Dự án 8 Trung ương ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành.

Để Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đạt kết quả cao, trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Nga yêu cầu Hội LHPN các cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và xã phải nghiêm túc triển khai các hoạt động cụ thể của Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để áp dụng thực hiện các nội dung của Dự án đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

 

 

Thuý Hằng - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.