Thông báo về việc tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điên Biên lần thứ 30 năm 2022

Thứ Sáu, 29/07/2022, 20:36 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 28/7/2022, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên ra thông báo về việc tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điên Biên lần thứ 30 năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

Liên hoan Phát thanh - Truyền hình là hoạt động truyền thống hằng năm do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức. Đây là dịp để những người làm báo phát thanh, truyền hình gặp gỡ, trao đổi học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất chào mừng 45 năm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên 23/9/1977 – 23/9/2022

Để Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên lần thứ 30 năm 2022 đạt kết quả tốt, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên thông báo một số quy định để các đơn vị, các phòng chuyên môn Đài PTTH tỉnh chủ động thực hiện, nội dung như sau:

1. Đơn vị dự thi

Là Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các cơ quan, đơn vị có chuyên mục phát trên sóng Đài tỉnh và các phòng thuộc khối nội dung Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên.

2. Thể loại dự thi:

- Phóng sự ngắn truyền hình thời lượng dưới 03 phút;

- Phóng sự truyền hình không sử dụng lời bình thời lượng dưới 03 phút;

- Phỏng vấn phát thanh 03 phút;

- Phỏng vấn truyền hình dưới 05 phút;

- Bản tin phát thanh thời lượng 15 phút (Dành cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện);

3. Gợi ý về nội dung:

Tác phẩm dự thi cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sâu sắc và sinh động thành tựu các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; thực hiện có hiệu quả cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; đại đoàn kết các dân tộc; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…Chú trọng các vấn đề thời sự mang tính phát hiện được dư luận quan tâm; các tác phẩm thể hiện phong cách mới sáng tạo, hấp dẫn.

4. Thời gian tổ chức và nhận tác phẩm:

4.1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trung tuần tháng 9/2022 (có thông báo sau)

4.2. Thời gian nhận tác phẩm: Hạn cuối cùng vào ngày 15/9/2022 (theo dấu bưu điện)

4.3. Nơi tiếp nhận tác phẩm: Phòng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.

5. Số lượng: Mỗi đơn vị gửi dự thi tối đa 01 tác phẩm cho mỗi thể loại

6. Các quy định khác:

Các tác phẩm đã tham dự các kỳ liên hoan trước và tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi và liên hoan khác không được tham dự liên hoan này.

Các tác phẩm được in đầy đủ bằng văn bản trên giấy A4; và file tác phẩm hoàn chỉnh (đối với phát thanh gửi bằng MP3, tỉ số nén 128 Kbps, tần số  44100Hz hoặc chuẩn Wav; tác phẩm truyền hình file full HD - MPEG chuẩn phát sóng (1920x1080)

Nhận được Thông báo này đề nghị các đơn vị dự thi khẩn trương chuẩn bị nội dung tham gia đạt kết quả tốt nhất./.

 

GIÁM ĐỐC

Lường Văn Xuyên
 

Xem lịch phát sóng
.