ĐIỆN BIÊN:

Tạo động lực cho người nghèo vươn lên

Thứ Năm, 05/12/2019, 09:39 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tỉnh Điện Biên kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay giúp đỡ các hộ nghèo trong tỉnh.

1
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn trên 8.300 hộ nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở

Trong năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Điện Biên đã vận động ủng hộ với số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ, giúp đỡ 1.841 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, làm công trình vệ sinh; hỗ trợ mua cây, con giống phát triển kinh tế; hỗ trợ học sinh con em hộ nghèo đi học; trợ giúp cho người nghèo khám chữa bệnh dài ngày tại các cơ sở y tế...

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh hiện còn gần 60 ngàn hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó trên 8.300 hộ nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở, gần 2.000 con em hộ nghèo cần được hỗ trợ học tập; hàng nghìn hộ nghèo cần hỗ trợ cây, con giống để phát triên kinh tế, nâng cao đời sống; nhiêu bệnh nhân nghèo cần được hỗ trợ khám chữa bệnh...

Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam; thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay giúp đỡ các hộ nghèo trong tỉnh.

Mức vận động ủng hộ:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước: mỗi người 01 ngày lương trở lên; Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang: mồi người 01 ngày lương, ủng hộ vào Quỹ "Vì người nghèo" hoặc theo quy định của ngành; Các doanh nghiệp tư nhân: từ 3 triệu đồng trở lên; Các hộ tiểu thương: từ 300.000 đồng trở lên; Các hộ gia đình ở thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố mỗi hộ gia đình ủng hộ 30.000 đồng trở lên; các hộ ở nông thôn ủng hộ 20.000 đồng trở lên...

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” không chỉ là việc riêng của Mặt trận mà thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội đều lấy công tác từ thiện, chăm lo giúp đỡ người nghèo là một trong những hoạt động thường xuyên.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng tham gia xây dựng các loại quỹ để giúp người nghèo bằng các hình thức như tín chấp vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn, khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để con em người nghèo tiếp tục được học hành, chữa bệnh....

Có thể nói, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thể hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước, ý nguyện của nhân dân, khơi dậy lòng nhân ái, mang lại niềm tin, niềm vui cho những người còn gặp khó khăn, thiệt thòi trong xã hội.

Để hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay diễn ra từ 17/10-18/11/2019, MTTQ các cấp đang tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục tham gia ủng hộ Quĩ “Vì người nghèo”. Qua đó tạo thêm nguồn lực thực hiện lộ trình hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên cải thiện về nhà ở và thực hiện các chương trình an sinh, xã hội khác của tỉnh.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.