Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

"UBND tỉnh tập trung tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND đề ra giải pháp điều hành phù hợp"

Thứ Tư, 04/12/2019, 14:19 [GMT+7]
Điện Biên TV - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng An ninh năm 2019 theo đó dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 11.340,87 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2018, đạt kế hoạch đề ra.
s
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng An ninh năm 2019.

Năm 2019, là năm then chốt có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm do xung đột thương mại giữa một số nền kinh tế lớn gia tăng; tình hình kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Tỉnh tiếp tục nhận được nguồn lực đầu tư từ Trung ương thông qua các chương trình, dự án; nguồn lực đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân có sự tăng cao đã có tác động tích cực đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; tình hình quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên; vai trò của cấp ủy, Chính quyền tiếp tục được củng cố, tăng cường. 

Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, thách thức cơ bản như chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn có hạn chế, bất cập; một bộ phận người dân còn có sự trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và đề ra các nhiệm vụ giải pháp điều hành phù hợp, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,2% so với năm 2018; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,95%; công nghiệp – xây dựng tăng 0,03%; dịch vụ tăng 0,87% (so với năm 2018). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 3,13% so với dự toán"

Tổng vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân tăng 28,25% so với năm 2018. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá. Các ngành sản xuất chủ yếu phát triển ổn định; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát triển khá, tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh và nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao trong năm 2019, góp phần thu hút du khách và tăng doanh thu từ hoạt động du lịch (lượng khách du lịch tăng 19,9%, thu từ hoạt động du lịch tăng 18,3% so với năm 2018).

Các lĩnh vực Văn hóa – Xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm xuống còn 33,97% (giảm 3,11% so với năm 2018). An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn; hoàn thành Đề án mở rộng Thành phố Điện Biên Phủ, thị trấn Tủa Chùa và thực hiện sáp nhật 735 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 363 thôn, bản, tổ dân phố mới../.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.