Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị lần thứ 18 – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII

Thứ Hai, 02/12/2019, 09:02 [GMT+7]
Điện Biên TV – Trong thời gian 1 ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 18. Các đồng chí: Trần Văn Sơn – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 18 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị lần thứ 18 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Tại Hội nghị lần thứ 18 – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII các đại biểu tập trung thảo luận và tham gia ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng -  an ninh năm 2020; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022; 

Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.

Năm 2019, là năm then chốt có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch 2 năm 2016-2020. Tỉnh tiếp tục nhận được nguồn lực đầu tư từ Trung ương thông qua các chương trình, dự án; nguồn lực đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân có sự tăng cao đã có tác động tích cực đến tăng trưởng và chuyên dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; tình hình quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên; vai trò của Cấp ủy, chính quyền tiếp tục được củng cố, tăng cường. 

Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, thách thức cơ bản như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn có hạn chế, bất cập; một bộ phận người dân còn có sự trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và đề ra các nhiệm vụ giải pháp điều hành phù hợp, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực.

 

Tiếp tục cập nhật …
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.