Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Khảo sát hoạt động của đội văn nghệ quần chúng tại huyện Điện Biên

Thứ Sáu, 17/02/2023, 18:51 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 17/2, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức khảo sát phục vụ công tác thẩm tra về cơ cấu tổ chức và hoạt động của đội văn nghệ quần chúng tại xã Núa Ngam và xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

1
Đoàn khảo sát làm việc tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

Thực hiện việc củng cố và kiện toàn các đội văn nghệ quần chúng ở thôn, bản trên địa bàn, UBND xã Núa Ngam đã thành lập và củng cố 12 đội văn nghệ quần chúng ở 12 thôn, bản. Các đội văn nghệ đều tích cực, nhiệt tình tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ do thôn, bản tổ chức, đặc biệt là tham gia biểu diễn vào các ngày lễ, tết, ngày hội văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân…

Còn tại xã Thanh Xương, UBND xã đã thành lập và kiện toàn 22 đội văn nghệ quần chúng tại 22 thôn, bản, mỗi đội có từ 15 - 20 thành viên. Các đội văn nghệ đã và đang duy trì hoạt động hiệu quả, biểu diễn chương trình văn nghệ các ngày lễ, tết, du lịch cộng đồng, tham gia các cuộc thi, hội diễn văn nghệ.

Tại các buổi làm việc, hai xã đã nêu những khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các đội văn nghệ quần chúng hoạt động hiệu quả. Trong đó, tập trung kiến nghị về: Chính sách hỗ trợ hoạt động và tăng kinh phí hỗ trợ đội văn nghệ quần chúng. Với mức hỗ trợ 4 triệu đồng theo dự thảo nghị quyết sẽ không đủ chi cho các hoạt động mua sắm trang thiết bị, đạo cụ, biên đạo, dàn dựng chương trình của các đội văn nghệ.

Qua các ý kiến của đại diện lãnh đạo xã và các đội văn nghệ quần chúng thôn bản trên địa bàn huyện Điện Biên, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu các đề xuất phục vụ công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết về “Quy định kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.”

 

 

Đào Phương - Duy Hải/DIENBIENTV.VN

 

.