Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Điện Biên

Thứ Năm, 14/09/2023, 16:17 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 14/9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Điện Biên. Tiếp và làm việc với đoàn giám sát về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng.

1
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên triển khai và thống nhất tổ chức thực hiện đồng bộ. Xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động của địa phương, từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ bản nhận thức sâu sắc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tính đến ngày 31/8/2023 tổng nguồn vốn tín dụng được giao, huy động và uỷ thác trên địa bàn tỉnh Điện Biên là trên 4.340 tỷ đồng, tăng hơn 2.720 tỷ đồng so với năm 2014.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội cơ bản đảm bảo về nguồn lực thực hiện, nguồn vốn tăng trưởng hàng năm bình quân đạt 12%, doanh số cho vay giai đoạn 2014 - 2023 đạt trên 8.600 tỷ đồng, quy trình, thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi; nhận tiền vay, trả nợ trả lãi tại điểm giao dịch xã đã tạo thuận lợi cho Nhân dân.

Nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung vào các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là tại các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đã giúp cho trên 217 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW ở Điện Biên cũng gặp khó khăn trong công tác xử lý nợ vay đối với các hộ gia đình đang còn dư nợ ngân hàng chính sách xã hội nhưng chuyển đi khỏi địa phương…; chất lượng hoạt động của một số đơn vị nhận ủy thác cấp xã còn hạn chế.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho tỉnh Điện Biên, đặc biệt là đường giao thông xuống xã, bản, tạo điều kiện để người dân ổn canh, ổn cư, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả vào phát triển sản xuất, đạt mục tiêu giảm nghèo.

Đồng thời, đề nghị nâng mức cho vay với các hộ đầu tư sản xuất kinh doanh, cho vay về chương trình cấp nước sạch mở rộng thêm về đối tượng và hạn mức cho vay từ 10 triệu đồng lên mức 20 triệu đồng; cho phép chi phụ cấp cho trưởng thôn, bản khi tham gia thực hiện quản lý, giám sát hoạt động tín dụng chính sách…

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao về kết quả của Điện Biên trong việc huy động và sử dụng nguốn vốn tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Trong đó, công tác quản lý, giám sát nguồn vốn đảm bảo chặt chẽ, giáo dục, tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện.

Tỉnh Điện Biên cũng đã thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 năm 2002 của Chính phủ. Đồng chí Đỗ Ngọc An cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cần xem xét có cơ chế đặc thù riêng tăng về nguồn vốn cho các tỉnh vùng Tây Bắc như Điện Biên, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương./.

 

 

Đào Phương - Đức Bình/DIENBIENTV.VN

 

.