Mường Nhé: Tỷ lệ văn bản chữ ký số đạt trên 95%

Thứ Tư, 13/09/2023, 16:14 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Đề án về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Mường Nhé đã tập trung xây dựng chính quyền điện tử đạt được một số kết quả tích cực, tỷ lệ văn bản chữ ký số của huyện đạt trên 95%.

1
Chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị và địa phương của huyện Mường Nhé.

Để thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, UBND cấp huyện và cấp xã triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trên hệ thống một cửa của tỉnh, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 95%.

Huyện Mường Nhé cũng triển khai đầu tư xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến đảm bảo kết nối tỉnh - huyện. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, hệ thống phần mềm một cửa điện tử kết nối tích hợp với cổng dịch vụ công trực tuyến.

Hiện huyện đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 68 thủ tục mức độ 3, mức độ 4. Huyện cũng đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng, dịch vụ nội bộ trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và hơn 90% cán bộ, công chức cấp xã đã được cấp hộp thư điện tử công vụ, đảm bảo an toàn bảo mật./.

 

 

Đào Phương - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN

 

.