HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Chà

Thứ Hai, 11/10/2021, 17:58 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hôm nay 11/10, tổ giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện Mường Chà.

1
Đoàn giám sát thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Mường Chà.

Theo báo cáo: trong giai đoạn 2016 – 2020, huyện Mường Chà được giao hơn 540 tỷ, đầu tư 195 dự án; tổng số vốn đã thực hiện gần 481 tỷ đồng, tổng số vốn được kéo dài sang năm 2021 là hơn 30 tỷ đồng; lũy số vốn tạm ứng chưa thu hồi đến hết 31/12/2020 gần 15 tỷ đồng. Tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 151 dự án.

Từ các nguồn vốn đầu tư công được giao đã từng bước góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Mường Chà góp phần từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư công mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của huyện; hiện còn 35/110 bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện giao thông đi lại khó khăn, 2 xã chưa có trụ sở làm việc kiên cố; 20% số hộ dân chưa được sử dụng điện; 13% dân số nông thôn chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 37% số phòng học chưa được kiên cố; tỷ lệ hộ nghèo còn gần 49%.

Đoàn giám sát đề nghị huyện Mường Chà làm rõ một số nội dung như: Số vốn bị hủy bỏ nhiều, đặc biệt vốn Trái phiếu Chính phủ; một số dự án tạm ứng chưa thu hồi; việc chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau còn nhiều; giải ngân thanh toán một số dự án đạt thấp.

Nguyên nhân một số dự án chậm tiến độ; một số dự án được phân bổ vốn lớn nhưng thanh toán thấp; vốn hoàn ứng không có khối lượng thanh toán; công tác tham mưu của các phòng ban cho huyện về thực hiện kế hoạch đầu tư công còn hạn chế.

Đề nghị huyện Mường Chà cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn đầu tư công 2016 - 2020. Đồng thời, rà soát các danh mục dự án và triển khai thực hiện dự án đối với vốn phân bổ năm 2021; ưu tiên đầu tư những dự án trọng điểm, cấp bách, an sinh xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế 6 công trình, dự án trên địa bàn huyện Mường Chà./.

 

 

Chí Công/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.