Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Sở Giáo Dục và Đào tạo Điện Biên

Thứ Sáu, 16/04/2021, 16:16 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay 16/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh và đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng, giáo dục dân tộc, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh.

1

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, giáo dục dân tộc, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2021, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã nghe báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng, giáo dục dân tộc, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên; thảo luận, trao đổi trực tiếp, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, minh chứng và kiểm tra trực tiếp tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, Trường Tiểu học và THCS Pa Thơm, huyện Điện Biên. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở giáo dục đã bám sát các quy định của Luật Thi đua Khen thưởng, hoạt động của cụm, khối thi đua đã được kiện toàn, đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả.

Kết quả trong 2 năm học liên tục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên được Bộ đánh giá là một trong các đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” của Cụm thi đua số 4.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo.

Cùng với đó, công tác giáo dục dân tộc được triển khai, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh sinh viên.

 

 

Minh Trang – Tiến Dũng/DIENBIENTV.VN
 

.