Lựa chọn tuyên dương 150 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc năm 2021

Chủ Nhật, 04/04/2021, 08:47 [GMT+7]

 

1
Ảnh minh hoạ: Đoàn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020

Đây là thông tin trong kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 vừa được Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Nằm trong kế hoạch, các bạn học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc có kết quả học tập năm học 2020 - 2021 đạt loại xuất sắc sẽ được xem xét lựa chọn trong các tiêu chí sau:

- Điểm đạt từ 3,6/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 9/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế và có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên.

- Có bài tham luận tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên.

- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản.

- Đạt giải thưởng nhất, nhì, ba các cuộc thi liên quan nghiên cứu, chuyên môn, tay nghề, khởi nghiệp, sáng tạo khoa học… cấp tỉnh trở lên.

Dự kiến, số lượng tối đa được chọn là 150 người.

Học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 được lựa chọn qua 3 cấp: Cấp trường, cấp tỉnh và cấp toàn quốc và được Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp toàn quốc theo các tiêu chuẩn đã quy định và trình lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH khen thưởng, tuyên dương.

Mục đích của lễ tuyên dương nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng môi trường và tạo động lực cho học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua lễ tuyên dương, Bộ LĐ-TB&XH mong muốn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và xã hội về truyền thống lịch sử trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thông qua các hoạt động giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 sẽ được tổ chức trong tháng 9/2021.

Link: https://vtv.vn/xa-hoi/lua-chon-tuyen-duong-150-hoc-sinh-sinh-vien-giao-duc-nghe-nghiep-xuat-sac-nam-2021-20210403201517224.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.