Gameshow Âm vang Điện Biên - đổi mới để hấp dẫn hơn

Điện Biên TV - Nhằm bổ sung kiến thức, đồng thời tăng tính cạnh tranh giữa các đội chơi, trong những số Gameshow Âm vang Điện Biên mới nhất, Ban tổ chức đã thay đổi và áp dụng nhiều điểm mới trong thể lệ cuộc chơi.
.
.
.