Điện Biên: Trên 73% trường đạt chuẩn quốc gia

Điện Biên TV - Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 350 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 73%. Việc ngày một tăng số trường chuẩn quốc gia đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
.
.
Xem lịch phát sóng
.