Bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ Thường trực Hội đồng cử tuyển của tỉnh

Điện Biên TV - Căn cứ Nghị định số 141 ngày 8/12/2020 của Chính phủ quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và Quyết định số 143 ngày 4/2/2021 của UBND tỉnh, sáng nay 23/2, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo cử tuyển, nhiệm vụ Thường trực Hội đồng cử tuyển của tỉnh.
.
.
Xem lịch phát sóng
.