Thực hiện "nhiệm vụ kép" ở trường THPT thị xã Mường Lay

Điện Biên TV - Năm học 2021-2022, trường THPT thị xã Mường Lay tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn trường học, vừa phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.
.
.
Xem lịch phát sóng
.