Huyện Điện Biên, Điện Biên Đông tổ chức hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Thứ Tư, 14/04/2021, 20:45 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều nay 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Điện Biên Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*Tại huyện Điện Biên Đông, các đại biểu đã thảo luận lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 63 người. Trong đó, 46  đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu nữ 23 người, đại biểu trẻ tuổi 33 người, đại biểu ngoài đảng 8 người, đại biểu tái cử 14 người. Có 7 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, thống nhất thông qua biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 63 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Tại Hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Điện Biên đã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI trong danh sách sơ bộ sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, 65/65 ứng cử viên đều được cử tri tín nhiệm cao, giới thiệu với tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, cho đến thời điểm hiện tại, Uỷ ban bầu cử huyện đã nhận được 3 đơn xin rút ứng cử và 1 Công văn đề nghị rút cán bộ Bộ đội biên phòng không cơ cấu ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Căn cứ các quy định của cuộc bầu cử và tiêu chuẩn của nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND, Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí cho 2 ứng cử viên rút khỏi danh sách và thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 63 ứng cử viên.
 

 

CTV Lương Vĩnh, Vân Anh/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.